”Kommunikation på Linkedin som leder till leads och affärer”

Hur går det till?

Premedia hjälper företag att förstärka sitt varumärke genom att  skapa och utveckla affärer på Linkedin.

Vi utvecklar ledarskap, kommunikation och framgångsrika team till att bli bolagets brinnande ambassadörer där de jobbar strategiskt tillsammans för att nå uppsatta mål.

Syftet är att sprida bolagets budskap, dela dess värden och kompetens för att lösa marknadens behov med Linkedin som verktyg.

Kommunikation online som konverterar till lönsamma affärer.

Kommunikation som förändrar och genererar tillväxt samt hållbart resultat.

Företag har alltid behov av att utveckla och synas med sitt varumärke. Med strategisk kommunikation vill man sprida sitt budskap för att skapa lönsamma affärer. Det blir allt viktigare i framtiden att kunna förmedla sina värden och skapa dialog med sina målgrupper.

De mest framgångsrika och lönsamma organisationerna har dessutom alltid en professionell kommunikationsstrategi som innefattar en genomtänkt plan för hur man använder moderna sociala medier för att skapa affärer.

Det är de bolag som kommer att överleva i framtiden.

Robert Lindberg, VD

Vad gör Premedia unikt på marknaden?

Genom mångårig erfarenhet av att bygga strategiska nätverk skapar vi affärer och inriktar vi oss främst mot bygg, el och fastighetsbranschen med ca 16-17 000 kontakter har vi gedigna kunskaper om dessa målgrupper.

Vi identifierar vilka behov, intressen och problem de har i sina verksamheter. Premedia har dokumenterade resultat om att skapa lyckade kampanjer och varumärkeslanseringar via LinkedIn.

Kontakta oss idag

Augusti 2017

Ska berätta vår story och resa för er.

Augusti 2017 blev starten för min del när jag som digitalt marknadsansvarig på Hulta Golfklubb och nyexaminerad Content Marketing Manager på IHM, hade behov av att knyta till oss fler företag och skapa kundaktiviteter som ledde till fler reklam-/sponsorintäkter.

Hade som många andra skapat mig en personlig profil på LinkedIn ett par år tidigare och byggt ett relationslöst kontaktnät på ett par 100 st personer, men var i grunden helt novis till den globala och växande plattformen.

Vad skulle man göra och framför allt varför?

”Som ledare har du ofta krav på dig att leverera resultat och ett ansvar att leda din verksamhet med en tydlig vision och riktning in i framtiden, säger Peter Maksinen, VD på Fordonsgas Sverige. Premedia hjälpte oss att skapa en närvaro och ökad medvetenhet om våra värden mot marknaden.”

Peter Maksinen / VD Fordonsgas Sverige AB