Vision
Vår vision är att vara ledande inom vårt område, där vi hjälper våra kunder att förstärka och kommunicera sina varumärken samt genomföra de strategier som leder till resultat med LinkedIn som verktyg.

Affärsidé
Med rätt affärsfokus levererar vi varumärkes-och kommunikationsstrategier som ökar kundernas synbarhet och realiserar deras effektmål.

Om Premedia
Sedan 30 år tillbaka har jag jobbat med socialt nätverkande inom elit- och sponsorverksamhet. De senaste fem åren har jag utvecklat mitt arbete där jag jobbat professionellt dagligen med LinkedIn som mitt huvudsakliga verktyg. Börjar nu närma mig de magiska 10 000 h som krävs för att bli riktigt duktig på att kommunicera och nätverka.

Har under resans gång byggt flera varumärken och tagit en position inom bygg- el- och fastighetsbranschen med ett personligt affärsnätverk på ca 16 000 st kontakter inom dessa områden. Med över 15 miljoner visningar de senaste åren har jag varit med att gjort en världslansering och skapat en synbarhet ute i den nordiska byggbranschen. En unik resa inom varumärkes- och produktlansering som få andra har lyckats med.

Nu vill vi vara med och bidra med djupa kunskaper och erfarenheter till de verksamheter som ser nyttan av att kommunicera strategiskt med sina målgrupper. Med passion och hjärta vill vi hitta de bästa lösningar för att nå mätbara effektmål och skapa resultat för våra kunder.