Skapa rätt inställning baserat på fakta och resultat

Förståelse och insikt är första steget. Vi visar vilka resultat som kan uppnås genom att jobba strategiskt med sociala medier vilket leder till ökad kännedom om varumärket och nya affärer. Genom att ta del av en unik varumärkesresa, får ni just det lärande och de insikter ni behöver.

Utbildning

Vi skapar därefter en utbildning/workshop, för ca 15–20 personer, där deltagarna med fördel kan vara viktiga kunder till er verksamhet. Vi bygger en kunskapsbas för det framtida arbetet på LinkedIn tillsammans med era mest värdefulla partners och bygger långsiktiga relationer.

Under dagen går vi igenom företagets värderingar och visioner, bygger nätverk strategiskt mot valda målgrupper och visar hur man jobbar med sitt innehåll för att lösa kundens behov och problem i framtiden.

Personlig coach för resultat

Efter workshopen är det dags att börja göra jobbet. Det kan lätt hända att inspirationen saknas för var man ska börja. Då kan ni få hjälp med att komma igång med en personlig coachning som varsamt lotsar igång arbetet. Vi gör veckovisa avstämningar under en period och gör därefter en utvärdering vad som skapar resultat eller behöver utvecklas vidare.

Process för långsiktigt innehåll

En utmaning kan uppstå där man får svårt att producera relevant innehåll till sina inlägg och ser inte lösningar som fyller marknadens behov. Vi har då utarbetat en metod som hjälper er att systematiskt skapa innehåll vilket sedan lägger grunden för det framtida arbetet. 

Långsiktig plan för hela företaget

Vi bygger en värdeskapande och hållbar innehållsplan som minskar stressen, sparar tid och effektiviserar arbetet för att skapa nya affärer. Efter flera års professionellt arbete på LinkedIn har vi sett olika mönster och hittat lösningar på problemet. 

Vårt mål är att göra det svåra enkelt och skapa framgång för de som förstår vikten av att göra jobbet.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er?

Finns det behov av att lära sig mer om Linkedin som verktyg för att skapa affärer, bygga varumärke och employer branding vänligen hör av er till oss.

Ring oss på tel. 0769-47 19 93