Uppdragsbeskrivning

Genom den digitala media-kanalen LinkedIn kommunicera och positionera varumärket Trollhättan Action Week inom valda kundsegment med målet att öka intresset för skidsporten, skapa nya affärer och sponsorer på nationell nivå.
Lyfta värden för olika samarbetspartners och engagera människor i viktiga sociala samhällsfrågor. Även fokusera på att främja folkhälsan för att få fler människor att röra på sig i framtiden.

Genomförande

Vi genomförde löpande coachning och utbildning med Trollhättan Action Week projektgrupp hur man effektivt kommunicerar målstyrt på LinkedIn. Under 2 månader skapade vi 10 st konkreta inlägg med målet att öka synbarheten för arrangemanget och skapa intresse för nya sponsorer.

Resultat

Med ca 75 000 st visningar och 1200 st kommentarer under de 2 månader som projektet löpte, lyckades vi skapa intresse för Trollhättan Action Week, (Aliansloppet) och sätta Trollhättan på kartan, där vi förstärkte dessa varumärken mot främst bygg- och fastighetsbranschen på LinkedIn. Vi bidrog även med att svenska klubbar, Svenska skidförbundet och sponsorer som i samverkan kunde öka intresset för skidsporten sommartid.

Som en effekt av den stora mediala bevakningen för Trollhättan Action Week, valde svenska längdlandslagets huvudsponsorer Svenska Spel och Vattenfall att ge möjlighet för alla 36 landslagsåkare att tävla i klubbkläder under ett av de tre loppen. Detta för att klubbarnas livsviktiga sponsorer skulle ges utrymme att syna i TV4 som gjorde direktsändningar under dessa dagar i Trollhättan.

Premedias marknadsföring förstärkte därmed den totala bilden av Trollhättan Action Week i samarbete med TV4, de rikstäckande dagstidningarna och övriga medier som bevakade tävlingarna.