Hade en mycket intressant dialog med Bo Melin i veckan, där vi diskuterade just den här frågan.

Genom mitt arbete har jag lagt ner över 10 000 h de senaste 6 åren och fått mängder av viktiga insikter inom strategisk marknadsföring. Mitt specialistområde förutom arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning är att bygga produkt-/ och lanseringskampanjer här på LinkedIn. Att skapa synbarhet mot valda målgrupper och jobba kortsiktigt för att göra affärer, det är många som har klurat ut. Men att bygga en struktur som blir hållbar över tid och generar engagemang i marknaden, där är det inte så många som hänger med. Då menar jag inte att få 1000-tals tummar på olika inlägg, utan verkligen interagera och driva utveckling i sin specifika bransch.

Låter det intressant, delar jag ett par av mina viktigaste insikter.

”Sätt upp långsiktiga mål för dig själv och din verksamhet, ta hjälp av kloka människor som redan har gjort resan och ta ett beslut om du vill jobba med LinkedIn som verktyg på riktigt.”

John Alfred Hjortland är en kontakt som har bestämt sig och ser stora vinster med att bli en sk ”tankeledare” inom industri i Norge. Med min hjälp får han kloka råd som öppnar hans nyfikenhet för de strategier som vi jobbar med. Är det någon som kan klura ut varför jag har valt just John Alfred, får ni gärna kommentera och berätta hur ni tror att jag tänker rent strategiskt?

Ett nytt sätt även för mig att jobba med mitt content.