Uppdragsbeskrivning

I samarbete med Svenska Cykelförbundet och SVEMO fick 4LIGHT (delägare) en väg in till Gotland Grand National där Malin Lindgren (tävlingsansvarig på Cykelförbundet) hjälpte oss in som en ny partner till GGN Genom detta samarbete fick vi förtroendet att marknadsföra arrangemanget på LinkedIn.

Genomförande

I samband med att 4Light fick möjlighet att ställa ut på mässområdet under Gotland Grand National, gjorde vi inlägg före, under och efter tävlingarna utanför Visby.. Contentmaterial fick vi genom våra möten med olika människor och fick även löpande information från arrangörerna. Vi blev en del av deras marknadsföringsteam och en viktig partner som tillförde värde på en social mediaplattform som de tidigare inte hade fokuserat på.

Resultat

Vårt mål var att nå 250 000 st visningar i projektet med Gotland Grand National och nådde nästan i mål med det budgeterade resultatet.

18 st inlägg
247998 st visningar
1411 st likes
1278 st kommentarer

Synlighet och interaktion i all ära. Men vad fick 4LIGHT ut av arbetet och hur konverterade vi detta till affärer?

• Genom Gotland Grand Nationals fick vi kontakt med olika partners som idag hjälper oss i vår världslansering med Biker selen, (t ex Husqvarna, KTM och 24MX).
• Förfrågningar om nya samarbeten med olika MC klubbar kom löpande via PM på LinkedIn, melj och inkommande samtal.
• Nya partnerskap skapades i kombination med GGN, (Westcoastbikes blev ny återförsäljare för 4LIGHT)
• Ambassadörer delade våra värden via sociala medier både nationellt och internationellt över hela världen, (deltagare från 15 st nationer deltog under årets tävlingar).