Att bygga varumärke på LinkedIn och sociala medier är ingen rocket science egentligen. Det är bara olika delar som ska sättas ihop till en helhet.

Under de snart 6 åren jag varit med på LinkedIn och jobbat professionellt med att bygga varumärken, har man givetvis lärt sig mycket i de olika projekten. Många av de idéer man provat har gått sådär, men i vissa fall har det också lyckats väldigt bra.

Varför man gör jobbet, vem man vill kommunicera med och vad man står för är de viktigaste grundfrågorna att besvara i det här arbetet.

Hur man lägger upp sina strategier är helt avgörande för vilka effekter man vill nå i slutändan. Givetvis handlar det även om hur mycket tid man är beredd på att lägga ner. Ju mer man lär känna sina kontakter, desto snabbare får man ut ett önskat resultat. Känns det trögt i arbetet, får du kanske fundera på hur mycket tid du egentligen lägger på att lära känna ditt sociala nätverk.

300 st ”varma” kontakter är väldigt mycket mer värt än 30 000 st iskalla. Något som gällde för 6 år sedan och som kommer att gälla även i framtiden.